Home TSP

Veřejný závazek 0

Poslání

Terénní sociální práce poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí zejména v oblasti financí, bydlení a zaměstnání; napomáhá upevňovat a rozvíjet sociální dovednosti. Cílem spolupráce je udržení nebo zlepšení životní situace uživatele.

Služba staví na aktivním přístupu uživatele při řešení jeho situace, po tuto dobu jej provází, rozvíjí jeho samostatnost a zodpovědnost za jeho život.

Služba je poskytována na území města Vsetína formou terénní práce v přirozeném prostředí klienta (domácnost apod.) nebo v kanceláři.

Cílová skupina

Terénní sociální práce Města Vsetín je určena lidem starším 15 let, kteří se z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace, etnického původu, místa bydliště nebo nedostatku sociálních dovedností nachází v obtížné životní situaci nebo jim taková situace hrozí. 

Zásady poskytování sociální služby

 Terénní sociální práce je založena na těchto zásadách:

    1) zdarma - za využívání služby se neplatí

    2) přirozené prostředí klientů – v prostředí, se klient cítí „doma“, bezpečně, „ve svém“.

    3) rovný přístup - vůči všem klientům uplatňuje pracovník stejný profesionální přístup, neznevýhodňuje žádného klienta

   4) mlčenlivost pracovník je vzhledem k informacím, které mu uživatel sdělí, vázán mlčenlivostí. Bez jeho souhlasu je neposkytuje nikomu jinému.

Aktualizováno (Středa, 13 Leden 2016 14:43)

 
Přihlášení
Přístupy

Počet návštěv:

Dnes

Celkem

Aktuálně přihlášeni
Právě připojeni - hostů: 5